Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hvor ofte må HIV-positive teste mengden virus i blodet?

HIV-positive får som oftest tatt en blodprøve når de starter behandling hos lege, og så setter legen opp en plan for fremtidige tester.

Når en person har hatt ikke målbar virusmengde i seks måneder, anbefales det at virusmengden testes hver sjette måned.

Sjekk ut HIV.gov for mer informasjon.