Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hva er PEP?

PEP står for post-exposure prophylaxis, eller post eksponeringsprofylakse. PrEP tas av en HIV-negativ person før vedkommende potensielt er eksponert for viruset, mens PEP tas i etterkant og kan forhindre at viruset deler seg og finner seg til rette i kroppen.


Sjekk ut denne nitti sekunder videoen fra Greater Than AIDS for mer informasjon. (Lenke til informasjon på engelsk.)