Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hva betyr det at å ha ikke målbart virus?

Et menneske har ikke målbart virus hvis de er HIV-positive og tar regelmessig medisin slik at viruset undertrykkes i kroppen. Det undertrykkes faktisk så mye at vi ikke kan finne virus i blodprøvene deres.

Forskning har vist at når en HIV-positiv har ikke målbar virusmengde i blodet er de ikke bare friskere, men de kan heller ikke smitte andre med HIV. Vi sier at Null = Null (U=U).

Vedkommende vil forbli ikke målbar så lenge de tar den medisinen de får skrevet ut av lege.

Å ha ikke målbar virusmengde betyr ikke at vedkommende er kurert fra HIV, men det er effektiv smitteforebygging.

Noen HIV-positive har fortsatt målbare virusmengder. De kan forhindre smitte ved å bruke kondomer, eller så kan partneren deres bruke PrEP.

Sjekk ut TheBody eller www.UequalsU.org for mer informasjon. (Lenke til informasjon på engelsk.)