Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ХДХВ/БЗДХ-ын шинжилгээг хэр тогтмол өгөх ёстой байдаг вэ?

Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн төвийн зөвлөж буйгаар олон бэлгийн хавьтагчтай гей, бисексуал эрчүүд БЗДХ болон ХДХВ-ын шинжилгээнд гурваас зургаан сарын хугацаанд тогтмол хамрагдаж байх хэрэгтэй. Бэлгийн хавьтагчийн тооноос хамаарч мөн ямар төрлийн бэлгийн хавьталд орж буйгаас шалтгаалан гурван сар тутам бие даан шинжилгээнд хамрагдаж байх хэрэгтэй.

Бүрэн шинжилгээнд хамрагдахын тулд бэлгийн хавьтлын үед оролцсон биеийн бүх хэсгийг шинжилгээнд хамруулахыг зөвлөдөг. Хэрвээ аман секс хийдэг бол амны арчдас өгөх талаар асуух хэрэгтэй. Хэрвээ шулуун гэдсээр бэлгийн хавьталд ордог эсвэл римминг хийлгэдэг бол мөн шулуун гэдэсний арчдас өгөх талаар асуух хэрэгтэй.

Илүү их мэдээллийг “ДОХ-оос илүү” гэх нэг минутын видеоноос үзээрэй. (англиар мэдээлэл авах линк)

Recently viewed articles

Related articles