Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Halkee ayaan ka heli karaa baaritaanka HIV/STD?

Haddii aad joogtid New Zealand, aad  Ending HIV si aad u diyaarsatid baaritaan bilaash ah ama u dalbatid qalabka baaritaanka guriga ee HIV.

Haddii aad joogtid Philippines, ka fiiri  Love Yourself.

Haddii aad joogtid Ingiriiska, ka fiiri aaga baaritaanka HIV  halkaan.

Haddii aad Mareykanka joogtid, ka fiiri raadiyaha aaga baaritaanka CDC si aad u heshid goobtaada baaritaanka bilaashka ah.

Wixii dhammaan wadamada kale, ka fiiri  AIDSMap.com’s HIV Test Finder.