Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gaano kadalas magpa-eksamen ang mga positibo sa HIV?

Ang mga taong positibo sa HIV ay nagpapa-test sa simula ng kanilang medikasyon. Kadalasan, ang klinika kung saan sila ay nagpapagamot na rin ang nagtatala ng iskedyul para sa susunod na mga tests.

Kapag ang isang tao ay undetectable sa loob ng anim na buwan, inirerekomenda na sikapin ang magpa-test ng viral load tuwing anim na buwan.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa HIV.gov (Link sa mapagkukunan ng impormasyon sa lenggwaheng Ingles)