Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gaano kadalas dapat akong magpa-eksamen para sa HIV/STD?

Inirerekomenda ng CDC na makapagpa-eksamen tuwing ikatlo o ikaanim na buwan ang mga bakla at bisekswal na lalaki na may higit sa isang katalik. Ang dalas ng pag eksamen ay nakadepende kung ilan ang iyong katalik, at kung anong klaseng pagtatalik ang ginagawa. Upang maging sigurado, magpa-eksamen kada ikatlong buwan mula sa huling eksamen.

Upang makuha ang kumpletong resulta, inirerekomenda na lahat ng parte ng katawan na ginagamit sa pagtatalik ay mapa-eksamen. Kung ikaw ay nakikipag-oral sex, humingi ng mouth swab. Kung ikaw naman ay nagpapa-bottom, o nagpapa-rim, humingi ng swab para sa puwitan. Ang ari din ay maaaring i-eksamen sa pamamagitan ng iyong ihi.

Panuorin ang bidyo mula sa Greater Than AIDS para sa karagdagang impormasyon. (Link sa mapagkukunan ng impormasyon sa lenggwaheng Ingles)