Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ese nshobora kwandura mu gusoma ikigitsina?

Imibonano nsomagitsina ifite ibyago bike mu guherekenya agakoko ka VIH iyo tugereranyije n' icumita ryo mu gituba cyangwa mu nyo. Ariko agakoko gashobora kwinjira mu maraso gaciye ahari igisebe cyanga ubukomereke. Hari imibare mike yabantu banduye agakoko ka VIH binyuze mu munwa, ariko ntibisanzwe.

Ukeneye ibisonuro birambuye, reba ibi bikorana (Ihuza ku makuru mu cyongereza)