Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

एचआईभी-पोजिटिभ व्यक्तिहरूले कति पटक उनीहरूको भाइरल भारको परीक्षण गर्दछ?

एचआईभी-पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू सामान्यतया उनीहरूको भाइरल भारको परीक्षण हुन्छन् जब उनीहरू पहिलोपटक कुनै मेडिकल प्रदायकको साथ उपचार सुरु गर्छन्, र त्यो प्रदायक सामान्यतया भविष्यको परीक्षणको तालिकाका लागि तिनीहरूको मार्गनिर्देशन हुनेछ।

एक पटक एक व्यक्ति कम्तिमा छ महिना को लागी अनुसन्धान योग्य हुन्छ, यो सिफारिश गरिएको छ कि उनीहरु हरेक छ महिनामा भाइरल लोड परीक्षण छ।

अधिकको लागि HIV.gov जाँच गर्नुहोस्।

Recently viewed articles

Related articles