Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Điều trị HIV hoặc sử dụng PrEP có gây ảnh huởng gì đến việc sử dụng hormone chuyển giới không ?

Không phải người chuyển giới nào cũng sử dụng hormone như là một phần đặc thù của việc chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên cũng có nhiều người chuyển giới sử dụng. Chưa có bất kỳ tương tác hay xung đột nào được ghi nhận giữa bất cứ hình thức điều trị hormone và sử dụng PrEP.

Hãy xem qua đoạn video một phút sau của Greater Than AIDS để biết thêm chi tiết. (Đường link đến trang thông tin tiếng Anh)