Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Дарыгериме өзүмдүн сексуалдык багытым же жыныстык иденттүүлүгүм тууралуу сөзсүз айтуум керекпи?

Бул суроого жооп берүү жөнөкөй эмес. Өзгөчө эгер өлкөдө ЛГБТ мыйзам тарабынан тыйылган болсо же дарыгер менен бейтаптын ортосундагы жеке сырлардын жашыруун калышы күмөндүү болсо, анда дарыгер менен бул маселе боюнча ачык айкын сүлөшүү коопсуздук жаратышы толук ыктымал.

Бирок медициналык кызмат көрсөтүүчүлөр канчалык көп ишеничтүү болуп жардам берсе, дарылоо процесси ошончолук натыйжалуу болот. Эгерде дарыгер сиздин гендердик иденттүүлүгүңүздү, сексуалдык багытыңызды, жана жыныстык катнаштын кайсы түрүн колдонгонуңузду билсе, ден-соолугуңузду сакташ үчүн керектүү болгон анализдерди туура белгилей алат да, дарылоо дагы да натыйжалуу болот.

Дарыгердин бөлмөсүндө бир гана коопсуздукка эмес, кемсинтүүгө же уяттого кабылбастан жардам алууга татыктуу болгондугуңуз ар дайым эсиңизде болсун. Эгерде дарыгериңиз сиздин сексуалдык багытыңыздын, гендердик иденттүүлүгүңүздүн же колдонгон жыныстык катнаш түрүнүн туура эместигин айтса, анда ага бул жайда медициналык жардам жөнундө гана сүйлөшүүнү каалаганыңызды сыпайы түрдө айтып койсоңуз болот.

“Спидден Күчтүрөөк” (Greater Than AIDS) тарабынан даярдалган бир мүнөттүк видеону көрүүңүздү сунуштайбыз. (Англис тилиндеги маалыматка шилтеме)

Recently viewed articles

Related articles