Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Co znamená Nedetekovatelný = Nepřenositelný (N=N)

Věda potvrdila, že pokud člověk žijící s HIV dosáhl nedetekovatelné hladiny virové nálože, je  nejen zdravější, ale také nemůže HIV přenést na nikoho dalšího. Jinými slovy, Nedetekovatelný = Nepřenositelný (N=N), (v angl. Undetectable = Untransmittable, U = U).

Jde o přelomové poznání v historii HIV. Znamená to, že lidí žijící s HIV, kteří mají nedetekovatelnou virovou nálož, se nemusí obávat, že by virus přenesli na své sexuální partnery. Sami HIV pozitivní jsou tak součástí řešení, jak vymýtit HIV jen tím, že berou každý den léky, které jim umožní zůstat zdraví.

Více na www.uequalsu.org