Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Chii chandinofanira kuti ndibvunze kuti ndive nechokwadi chokuti ndiri kuwana ongororo yakakwana yechirwere cheSTD?

Mhinduro kumubvunzo uyu inobva pamhando yebonde yamuri kuita. Chiremba achawanzoedza kuongorora HIV, oongororwa ropa chirwere chenjovhera (syphilis) oongorora mvura inobva mumuviri kutsaga zvirwere zvepabonde munengo dzesikarudzi. Kana muri vanoita bonde nomuromo ivai nechokwadi chokuti chiremba atarise mumuromo, kana muchishandisa kumupedza zviyo mutariswe zvakare kumashure.

Zvakakoshawo kuongororwa Hepatitis B kamwechete, pamwe neHepatitis C, zvikuru kana iwe une HIV.

Tarisa video yeminiti imwechete iyi kubva kune veGreater Than AIDS kuti munzwe zvakawanda. (Link iyi inokuendesai kuchinyorwa chizere chechirungu)