Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bisa teu urang katepaan HIV tina seks oral (Ngolomoh alat kelamin)?

Seks oral kurang bisa nepakeun HIV batan seks anal (seks ngaliwatan bujur) atawa seks vaginal, tapi virus angger bisa asup ka jero awak maneh ngaliwatan lecet anu kabuka. Aya sababaraha kasus anu kadokumentasikeun ngeunaan Jelema anu keuna HIV ngaliwatan biwir, ngan masih keneh jarang.

keur info leuwih loba Sok tingali sumber ieu. (situs dina basa inggris)