Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bao lâu thì tôi cần làm xét nghiệm HIV/STD ?

CDC khuyến khích các bạn nam đồng tính và song tính có nhiều bạn tình nên xét nghiệm STD (các bệnh lây truyền qua đường tình dục) và HIV mỗi ba đến sáu tháng một lần. Tùy thuộc vào số lượng bạn tình mà bạn có, và hành vi quan hệ tình dục mà bạn đã có, bạn nên lên kế hoạch tự đi xét nghiệm mỗi ba tháng một lần.

Để làm được xét nghiệm hoàn chỉnh nhất có thể, rất khuyến nghị bạn làm xét nghiệm cho tất cả các bộ phận cơ thể được tham gia trong hành vi tình dục. Nếu bạn có quan hệ qua đường miệng, hãy yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm dịch miệng. Nếu bạn là người nhận (bottom) hoặc được liếm hậu môn (rim), hãy yêu cầu được lấy mẫu xét nghiệm hậu môn. Bộ phận sinh dục của bạn cũng thường được xét nghiệm thông qua nước tiểu.

Hãy xem qua đoạn video một phút sau của Greater Than AIDS để biết thêm chi tiết. (Đường link đến trang thông tin tiếng Anh)