Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bao lâu thì những người dương tính với HIV nên làm xét nghiệm tải lượng virus môt lần ?

Những người dương tính với HIV thuờng làm xét nghiệm tải lượng virus khi bắt đầu điều trị tại cơ sở y tế, và thông thuờng cơ sở y tế này sẽ huớng dẫn cho họ sắp xếp các kì xét nghiệm tiếp theo.

Khi một người đã ở trạng thái "Không phát hiện" được tối thiểu 6 tháng, người này nên làm xét nghiệm tải lượng virus mỗi 6 tháng một lần.

Truy cập trang HIV.gov để biết thêm chi tiết (Đường link đến trang thông tin tiếng Anh)