Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bác sĩ của tôi có cần phải biết xu huớng tính dục hoặc bản dạng giới của tôi không ?

Để trả lời cho câu hỏi này thì khá phức tạp. Đối với một số người, sẽ không an toàn để tiết lộ các thông tin này với đơn vị cung cấp dịch vụ, nhất là tại những quốc gia mà LGBT vẫn bị kỳ thị và xem là bất hợp pháp, hoặc trong những trường hợp mà tính riêng tư giữa bác sĩ và bệnh nhân không được bảo vệ bởi pháp luật.

Tuy nhiên, nếu chúng ta có khả năng tin tưởng được đơn vị cung cấp dịch vụ y tế, họ có thể chăm sóc cho chúng ta tốt hơn. Trao đổi và chia sẽ với họ về xu huớng tính dục, bản dạng giới hoặc những hành vi tình dục mà bạn đã có sẽ giúp họ làm những xét nghiệm và chẩn đoán chính xác để giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Hãy nhớ rằng trải nghiệm bạn xứng đáng được nhận được tại phòng khám không chỉ phải an toàn mà còn phải không bị kỳ thị hay đánh giá. Nếu bác sĩ cố tình nói với bạn rằng xu huớng tính dục, bản dạng giới hay các hành vi tình dục của bạn là sai trái, hãy lịch sự trả lời rằng bạn chỉ muốn thảo luận về các biện pháp y tế trong buổi nói chuyện đó.

Hãy xem qua đoạn video một phút sau của Greater Than AIDS để biết thêm chi tiết. (Đường link đến trang thông tin tiếng Anh)