Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ano ang PEP?

Ang PEP ay nangangahulugang "post-exposure prophylaxis" sa Ingles, o ang pag-inom ng medikasyon matapos mahantad ang isang tao sa HIV virus. Ang proseso ng pag-inom nito ay kabaliktaran ng PrEP, na iniinom bago mahantad ang isang negatibo sa HIV virus. Ang PEP ay iniinom matapos mahantad upang mapigilan ang virus sa pagkalat sa katawan.

Panuorin ang bidyo mula sa Greater Than AIDS para sa karagdagang impormasyon. (Link sa mapagkukunan ng impormasyon sa lenggwaheng Ingles)