Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ano ang mga kadalasang dahilan kaya nagkakaroon ng HIV?

Pakikipaghalikan, mutual masturbation, at frottage ay hindi nagdudulot ng HIV. Ang oral sex, rimming, at paggamit ng condom sa penetration ay nagdudulot naman ng maliit na tsansa ng pagkakaroon ng HIV. Subalit, ang hindi naman paggamit ng condom ay nagdudulot ng mataas na tsansa ng pagkakaroon ng HIV.

Tumutukoy lamang ito sa HIV, hindi sa ibang STDs tulad ng syphilis, gonorrhea, chlamydia, at hepatitis.