Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ano ang ibig sabihin ng “HIV”?

Ang HIV ay nangangahulugan sa Human Immunodeficiency Virus. Pinabababa ng HIV ang iyong immune system, at nagiging mahirap para sa iyong katawan ang manatiling malusog. Kapag ito ay nagpatuloy, maaari itong luminang bilang Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Sa kabutihang palad, may mga epektibong medikasyon upang mapanatiling malakas ang iyong immune system. Sa pagsisimula ng maaga sa medikasyon at pag-inom nito, ang HIV ay maaaring pamahalaan. Nang dahil sa patuloy na pag-unlad sa sining ng medisina, maaari na ngayong mamuhay ang mga positibo sa HIV tulad ng mga negatibo sa sakit na ito, basta’t ipagpatuloy nila ang pag-inom ng gamot.


Para sa karagdagang impormasyon, panuorin ang bidyo mula sa Greater Than AIDS. (Link sa mapagkukunan ng impormasyon sa lenggwaheng Ingles)