Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ano ang ibig sabihin kapag ang isang tao ay “undetectable”?

Tinatawag na undetectable ang isang tao kapag positibo siya sa HIV virus, ngunit naikubli ng kanyang regular na pag-inom ng gamot ang virus. Posible ring hindi ma-detect ang isang undetectable kahit suriin pa ang sample ng kanilang dugo.

Ayon sa siyensiya, kapag ang taong positibo sa HIV ay undetectable, hindi lamang sila ay mas malusog, hindi rin nila maipapasa ang HIV sa iba. Sapagkat, Undetectable = Untransmittable (U=U).

Mananatiling undetectable ang isang tao hangga’t iniinom niya ang gamot na ini-reseta sakanya.

Hindi nangangahulugan na ligtas sa HIV ang isang taong undetectable, ngunit, isa ito sa mga epektibong paraan ng HIV prevention.

May mga taong positibo sa HIV na hindi undectectable ang kanilang viral loads. Maaari din silang mag-praktis ng safe sex sa pamamaraan ng wastong HIV prevention tulad ng condom at PrEP.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang TheBody o www.UequalsU.org. (Link sa mapagkukunan ng impormasyon sa lenggwaheng Ingles)