Nothing found
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

A ngaka yame o tshwanetse go itse ka bong jwame?

karabo ya potso ena e thata.Mo bathong bangwe ha goa sireletsega go bua ebile mo mahatsehng aa sa letlelelng batho ba bong bo lebongwe go tshela mmogo.

Le fa gontse jalo re ka tsepha dingaka tsa rona, ka ba ka re tlhokomela botoka.Go bua le bone ka bong jwa gago go ka bathusa go dira ditlhatlhobo tse di ka go thusang go tshela o itekanetse.

Gakologelwa gore ko ngakeng ga o tlhokane fela le tshireletsego, o tlhokana gape le go bona thuso e sa direng gore o tlhabiwe ke ditlhong go itekodisa ngaka. Fa ngaka e leka go go bolelala sengwe ka bong jwa gago kana tsela e o tlhakanelang dikobo ka yone, ka boikokobetso, mo itsese fela gore o tletse kalafi eseng sepe gape.

Tazama hii video yenye muda wa dakika moja kutoka Greater Than AIDS ndio upate kujua zaidi.